Phụ kiện ống, khớp nối, phần cứng

  • Hose Fittings, Couplings,Hardware

    Phụ kiện ống, khớp nối, phần cứng

    Phụ kiện ống là kết nối giữa các đường ống hoặc máy móc, nó là điểm kết nối được tháo rời và lắp ráp giữa thành phần và đường ống.Ống nối có vai trò không thể thiếu và quan trọng trong việc lắp ráp đường ống / ống mềm.Nó là một trong hai thành phần chính của đường ống thủy lực.Phụ kiện đường ống được sử dụng để kết nối thiết bị tuyến tính.