Hydro Cyclone

  • Hydro Cyclone Used For Classifier Gold Copper Silver Graphite

    Hydro Cyclone được sử dụng để phân loại Vàng Đồng Bạc Graphite

    Hydro cyclone là một thiết bị tách có hiệu suất cao sử dụng trường ly tâm để tách chất lỏng hai pha, và nó đã được ứng dụng trong phân loại, cô đặc, khửhydrat hóa, desliming, tách, rửa và các quá trình khác.Bùn được đưa đến xyclon qua đầu vào theo hướng tiếp tuyến hoặc không thuận (tùy thuộc vào cách cấp của đầu vào).Dưới lực ly tâm, các hạt lớn sẽ di chuyển xuống dưới theo dòng xoáy bên ngoài và được xả qua đỉnh khi dòng chảy dưới trong khi các hạt mịn sẽ di chuyển lên trên theo dòng xoáy bên trong và được thải ra khỏi bộ tìm đỉnh dưới dạng tràn.